Av olika anledningar behöver skolor ibland anlita en extern kurator för att utföra en social bedömning inför mottagande i särskolan. Jag har erfarenhet och kunskap att göra dessa bedömningar.

/Katarina Renlund, Auktoriserad socionom, Kuratorstjänst

Mejla mig